Е. ЯКИР АТЫНДАГЫ №61 АФММЛ ОКси Е. ЯКИР АТЫНДАГЫ №61 АВТОРДУК ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫК МЕКТЕП – ЛИЦЕЙИНИН ОКУУ КОМПЛЕКСИ

Проект сметы расходов по спецсредствам по УК АФМШЛ №61

Проект сметы расходов по спецсредствам по УК АФМШЛ №61 на 2019 год

Проект сметы расходов по спецсредствам по УК АФМШЛ №61