Ченемдик документтер

Уставы

Ченемдик документтер

Сертификат

Ченемдик документтер

Күбөлүк

Ченемдик документтер

Окуу комплексине кабыл алуу жөнүндө жобо

Ченемдик документтер

Мектептик билим берүү  чөйрөсүнүн коопсуздугунун стандарттарынын топтому

Ченемдик документтер