Е. ЯКИР АТЫНДАГЫ №61 АФММЛ ОКси Е. ЯКИР АТЫНДАГЫ №61 АВТОРДУК ФИЗИКА-МАТЕМАТИКАЛЫК МЕКТЕП – ЛИЦЕЙИНИН ОКУУ КОМПЛЕКСИ

Алтын сертификат ЖРТ

Алтын сертификат ЖРТ алган бүтүрүчүүлөрдүн тизмеси

2003-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2004-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2005-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2006-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2007-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2008-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2009-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2010-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2011-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2012-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2013-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2014-ж.

2015-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2016-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2017-ж.

Алтын сертификат ЖРТ

2018-ж.

Алтын сертификат ЖРТ